Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/kompetenceinstituttet.dk/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/framework/functions-wordpress.class.php on line 258
Opgaver vi løser – Kompetenceinstituttet

At skabe størst muligt udbytte og værdi af uddannelses- og kompetenceudviklingstiltag for såvel virksomhed som for den enkelte leder og medarbejder er et højaktuelt emne.

Der er meget forskning, der taler ind i, hvad der virker i forhold til udbytte og læring – også for voksne. I de opgaver, vi løser, omsætter vi den mest betydningsfulde og dokumenterede udbytte- og læringsforskning til konkrete virkemidler, som skaber størst muligt udbytte og læring og dermed udbytte af den investering, som kompetenceudvikling er. Det gør vi med baggrund i udvikling, planlægning  og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløb for mange tusinde ledere og medarbejdere med vidt forskellig baggrund og udgangspunkt samt med baggrund i de resultater, vi opnår i vores kompetenceudviklingsforløb på såvel progression som tilfredshed.

Vi løser opgaver for statslige, kommunale og private virksomheder samt for uddannelsesinstitutioner.

Vi kompetenceudvikler voksenundervisere

Vi uddanner og træner voksenundervisere i den faciliterende læringsproces samt i de læringselementer, som tilsammen udgør læringsledelse. Det gør vi med udgangspunkt i bogen “Virkemidler i voksenundervisning – 7 trin til at lykkes”, hvor vi har fokus på det relationelle aspekt i voksenundervisning, proaktivitet i forhold til modstand mod undervisning og læring, progressiv læring samt pædagogiske virkemidler, som skaber læring. Læs mere om bogen her.

De centrale elementer vi uddanner og træner voksenundervisere i er:

 • Relation og hvordan voksenunderviseren skaber relation til deltagerne
 • Hvordan modstand blandt deltagerne kan mindskes gennem proaktivitet
 • Hvordan modstand og konflikter tackles strategisk
 • Refleksion og hvordan refleksion stimuleres hos deltagerne
 • Hvordan facilitering inkorporeres i undervisning
 • Robusthed i underviserrollen
 • Pædagogiske virkemidler i voksenundervisning
 • Motivationsfaktorer i voksenundervisning

Vi gennemfører skræddersyede uddannelsesforløb for interne undervisere, hele eller dele af uddannelsesinstitutioner samt afholder åben voksenunderviseruddannelse – se datoer for åbne kurser på siden her.

Vi kompetenceudvikler ledere

Vi kompetenceudvikler ledere i faciliterende ledelse med det formål at tilføre ledere på alle ledelsesniveauer viden om og forståelse for, hvordan facilitering kan bidrage som et væsentlige element til involvering af medarbejdere og dermed sikring af ejerskab og ansvar for ledelsesmæssige beslutninger og tiltag.

Det gør vi under overskrifterne:

 • Faciliterende ledelse som begreb
 • Elementer i faciliterende ledelse
 • Grundlæggende forudsætninger for udøvelse af faciliterende ledelse
 • Personlige kompetencer for udøvelse af faciliterende ledelse.

Vi bidrager til udvikling af kompetenceudviklingsforløb

Vi bidrager med viden og redskaber til, hvordan kompetenceudvikling udvikles, planlægges og gennemføres med størst muligt udbytte. Det gør vi på både det strategiske og operationelle niveau for ledelser, for HR-funktioner og for voksenundervisere.